کاربرد سیم بکسل در معادن سنگ

در معادن سنگ از سیم بکسل نه تنها برای لیفتینگ قطعات سنگ بریده شده استفاده می شود بلکه سایز های ریز تر سیم بکسل به منظور برش سنگ نیز استفاده میشود. در واقع برش قله های سنگی یا می تواند بر اثر ضربه بوجود آید که در این صورت ابعاد تکه های ایجاد شده از کنترل خارج بوده و بخش زیادی از تخته سنگ بوجود آمده بدون استفاده می ماند. از این رو برای برش تکه های دقیق قله ها و تخته سنگ ها از سیم بکسل استفاده میشود. اما سیم بکسل به تنهایی با دارا بودن سطحی صاف توانایی برش نداشته و به سرعت از بین می رود. از این رو از الماس های ویژه حلقه ای شکل بر روی سطح سیم بکسل که در فواصل مشخص فیکس میشود برای انجام پروسه برش استفاده می شود.

TEL : 021-55414946 | 55787225 | 5541
Fax : 02155787225
Email: info [at] powerboksel.ir
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation