تنسایل مقاومتی سیم بکسل استیل چقدر است؟

سیم بکسل های استیل دارای نقاط قوت و نقاط ضعف گوناگونی هستند که سبب کاربری و تناسب آنها برای برخی کاربری های صنعتی و عدم تناسب آنها با شرایط کاری مورد نیاز در برخی صنایع دیگر می شود. خواص فیزیکی سیم بکسل استیل بطور کلی پایین تر از سیم بکسل فولادی می باشد و این خواص عبارتند از تنسایل مقاومتی، تنش تسلیم، MBL حداقل بار شکست، سختی سطحی و سایشی و مقاومت حرارتی. اما در عوض خواص شیمیایی سیم بکسل استیل بسیار مناسب تر از سیم بکسل های فولادی است که در این بین می تواند به خواص ضد زنگ سیم بکسل استیل و عدم جذب آن توسط آهنربا اشاره نمود. اما تنسایل مقاومتی سیم بکسل استیل که یکی از مشخصه های مکانیکی آن محسوب می شود حدود 1570 N/mm2 یا مگاپاسکال است که تقریبا از ضعیف ترین نوع سیم بکسل فولادی نیز که اغلب از 1660 شروع شده و تا 2160 بالا می رود پایین تر می باشد.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation