نسبت MBL سیم بکسل به WLL سیم بکسل

دو مفهوم بسیار مهم در انتخاب سایز و گرید سیم بکسل ها عبارتند از WLL (Working load limit) و MBL (Minimum breaking load) به ترتیب بار اسمی قابل تحمل و حداقل بار شکست. این دو مشخصه مکانیکی بصورت تساعدی با سایز سیم بکسل بالا می روند و بر خلاف تنسایل مقاومتی سیم بکسل ها که بدون در نظر گرفتن سایز تنها تابع متریال بکار گرفته شده و عملیات حرارتی انجام شده بر روی آنها می باشد. اما این دو مشخصه مکانیکی یعنی WLL و MBL دارای یک نسبت تقریبا یکسانی می باشند که برای متریال های مختلف از روی نمودار تنش و کرنش می تواند متفاوت باشد. این نسبت برای سیم بکسل های استیل که از درصد بالایی کروم و نیکل در ساختار خود استفاده می کنند 3 به 1 می باشد یعنی MBL سیم بکسل های استیل در هر سایز 3 برابر بالاتر از WLL آنها می باشد و از یک سایز به سایز دیگر نیز با حفظ نسبت از نظر مقدار متفاوت خواهد بود. در انتخاب یکی از دو کمیت بر اثر معادلات حاکم بر دستگاه در علم فیزیک مکانیک صورت می پذیرد بگونه ای که در برخی محاسبات مهندسی سیم بکسل ها MBL داخل شده حال آنکه در برخی دیگر از محاسبات WLL وارد شده است. در اغلب موارد MBL سیم بکسل های مهاری به سبب نوع کاربری بسیار بالا انتخاب می وشد.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation