روغن کاری سیم بکسل به چه منظور انجام می شود؟

در صنایع از سیم بکسل ها بصورت روغن اندود استفاده بسیاری می شود اما دلیل روغن کاری سیم بکسل ها چیست؟ در اغلب موارد روغن کاری سیم بکسل به سه منظور با اهمیت های متفاوتی انجام می گیرد. اولین دلیل برای روغن کاری سیم بکسل ها جلوگیری از تماس مستقیم آب و رطوبت با سطح سیم بکسل می باشد. در این موارد اغلب از سیم بکسل های فولادی بدون روکش گالوانیزه که در محیط هایی با رطوبت پایین استفاده می شوند روغن کاری می شود که یک حداقل مقاومت محیطی را در برابر زنگ زدگی ناشی از رطوبت و مواد خورنده صنعتی فراهم آورد. دلیل دیگر برای روغن اندود کردن سیم بکسل ها جلوگیری از ورود آب و جذب آب و بالا رفتن وزن سیم بکسل بالاخص سیم بکسل های مغز کنفی در آب می باشد. علاوه بر موارد یاد شده استفاده از روغن بر روی سطح بیرونی سیم بکسل ها میزان سایش سطحی را نیز تا اندازه ای کاهش می دهد.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation