روش صحیح برش سیم بکسل

آنچه در بازار بعنوان برش سیم بکسل برای تحویل به مشتری بصورت برش با سنگ های برش اتفاق می افتد شاید تنها ساده ترین و سریع ترین روش برای برش سیم بکسل در متراژ مختلف می باشد که با برش ساده و حداکثر با پیچش یک قطعه سیم به دور منطقه برش برای جلوگیری از باز شدن بافت سیم بکسل می باشد. اما روش اصولی برای برش سیم بکسل که توسط تولید کنندگان یزرگ برای ایجاد قطعات و تولید اسلینگ سیم بکسل صورت می گیرد با روش عمومی و بازاری کاملا متفاوت است. در این روش سیم بکسل را در منطقه برش در میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک کویل در دستگاه ویژه ای قرار می دهند تا نقطعه برش سیم بکسل به نقطه ذوب نزدیک شود. در این مرحله آرام آرام شروع به گردش سیم بکسل می کنند. مفتول های سرخ رنگ و نزدیک به ذوب سیم بکسل مقاومت چندانی در برابر پیچش نداشته و با نازک شدن تدریجی جمع میشوند. مقطع ایجاد شده در نقطعه برش به تدریج باریک تر شده و مفتول ها بصورت جمع شده و در نهایت سیم بکسل در نقطه ای جدا میشود. مقطع بوجود آمده دیگر شبیه به مقطع سیم بکسل نیست بلکه شباهت بیشتری به یک میلگرد به هم پیوسته دارد. این روش بالاخص در برش سیم بکسل نتاب دارای کاربری ویژه ای می باشد.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation