گیره ورق گیر و گیره بشکه گیر

بشکه گیر برای بلند کردن بشکه های دراز یا ایستاده می باشند
گیره های بشگه گیر بسته به مدل خود برای مانور روی بشکه های خوابیده می باشند
ظرفیت این گیره بشکه ها از پانصد کیلوگرم تا 900 گیلو گرم می باشد

گیره بشکه TVK
گیره بشکه TVK
گیره بشگه  TVKH
گیره بشگه TVKH
گیره بشکه TVSH
گیره بشکه TVSH

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation