گیره بشگه TVKH

گیره بشگه  TVKHبرای جابجایی و بلند کردن حمل نقل بشکه های خلی یا پر در حالت عمودی استفاده می شود
طراحی سبک برای جابجایی آسان با فاصله محدود بین سایر کاسه ها
محفظه ترمینال مقام در برار جوشکاری قوی
مجهز به مکانیزم قوی قفل ایمنی به طوری که گیره هنگام باز شدن بسته نمی شود

مشخصات فنی گیره بشگه TVKH

یک گیره مخصوص برای بلند کردن بشکه به صورت عمودی
اتصال یک کلیپ به بشکه
محدوده گرفتن: از 5 تا 25 میلی متر
ظرفیت بار 600 کیلوگرم

گیره بشگه TVKH

نحوه بارگیری بشکه گیر در حالت افقی

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation