تولید اسلینگ از سیم بکسل نتاب

از آنجایی که سیم بکسل نتاب در تاور کرین ها مورد استفاده قرار می گیرد و دارای اهداف لیفتینگ بار می باشد می بایست ابتدا بصورت اسلینگ همراه با متعلقاتی چون قلاب، قلاب گردان و با عبور بر روی قرقره های تاور کرین ها مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد اسلینگ سیم بکسلی از سیم بکسل نتاب اغلب با برش زدن اصولی سر سیم بکسل تحت حرارت با پیچش در میدان مغناطیسی صورت گرفته و سپس همراه با گوشواره و بوش بصورت پرسی و یا همراه با سوکت ها به روش سوکت زنی صورت می پذیرد. اسلینگ سیم بکسل نتاب بوجود آمده حتما قبل از استفاده با ضریب امنیتی بالایی می بایست تحت تست کششی قرار گیرد.

سیم بکسل نتاب

TEL : 021-55414946 | 55787225 | 5541
Fax : 02155787225
Email: info [at] powerboksel.ir
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation