نحوه استفاده از پولیفت

پولیفت های, دستگاهای مکانیکی هوشمندای هستند که به شما این امکان را می دهند تا با اعمال نیروی نسبتا کوچک, محموله های سنگین را جابه جا نمایید.
مکانیزم چرخ دنده داخلی یک پولیفت موجب می شود تا نیروی دستی که به اهرم آن وارد می شود را متمرکز می کند و آن را تبدیل به نیروی کافی جهت بلند کردن محموله متصل شده نماید.
مکانیزم پولیفت زنجیری نسبتا ساده می باشد. پولیفت از یک اهرم جغجغه ای که به یک چرخ بزرگ متصل شده است,یک چرخ دنده که روی یک شفت متحرک قرار دارد و یک قلاب بالابر که به زنجیر بار متصل شده است, تشکیل شده است(زنجیر بار دور زنجیر چرخ دار پیچیده شده است)
چغچغه,شفت متحرک را که به طور پیوسته با چرخ دنده ها درگیر است را می چرخاند.
مجموعه چرخ دنده های درگیر با فعل و انفعالاتی که انجام می دهند باعث چرخیدن چرخ زنجیر می شوند. دندانه های روی چرخ موجب حرکت زنجیر بار می گردند که با کشیدن قلاب, محموله بلند می شود.
در بعضی از نمونه های پولیفت از نوعی سیستم ترمز استفاده شده است که محموله های معلق را نگه دارند و از سر خوردن آن ها جلوگیری نمایند.

پولیفت

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation