سیم بکسل حفاری با مغزی فولاد Standard

سیم بکسل حفاری با مغزی فولاد Standard
   نوع : مغز فولادی    
موجود

سیم بکسل حفاری با بافت استاندارد گاهی با مغزی از جنس الیاف کنف و حتی گاهی با مغزی از جنس پلی پروپیلن PP نیز تولید میشود. مقاومت کششی این دسته از سیم بکسل های حفاری در مقایسه با سایز برابر از سیم بکسل حفاری مغز فولادی بافت استاندارد کمتر و از مقاومت کششی سیم بکسل مغز کنفی با بافت سیل SEALE بالاتر می باشد. این سیم بکسل از انعطاف مناسبی برای کاربری حفاری برخوردار بوده و با تنیابل 1770 مگاپاسکال بصورت عمومی تولید می شود. قطر مفتول های بکار رفته در تولید تمام استرند های این سیم بکسل با یکدیگر برابر است.
سیم بکسل حفاری

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation