مزایای استفاده زنجیر فولادی نسبت به سیم بکسل

شعاع چرخش کمتر و در نتیجه گشتاور بار کمتری دارد
به خاطر سطح رویه کوچکتر حساسیت به خوردگی کمتری دارد
امکان تعمیرات راحت تر به خاطر تعویض یک عضو منفرد

زنجیر فولادی

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation