نکاتی که در حین استفاده از پولیفت باید رعایت شوند

-همه کسانی که از پولیفت استفاده می کنند باید دفترچه راهنمای این ابزار را مطالعه کنند تا با ساختار وسیله و همین طور روشهای استفاده از آن آشنا شوند
-در حین استفاده از این ابزار همواره باید از یک پایه ثابت استفاده کردو تا جایی که لازم است, آن ایمن نمود
-عدم استفاده از پولیفت برای جابجایی افراد, بار اضافی و موارد که ممکن است خطر آفرین باشند.
-قبل از جابجایی بار یا اجسام, مطمن شوید که پولیفت شرایط مناسبی دارد و از عهده انجام کار بر خواهد آمد.
-مرتب زنجیر را روغن کاری نموده و مراقب باشید که بر اثر قرار گیری در معرض آلاینده های مختلف مانند جرقه های جوش کاری آسیب نبیند.
-هرگز از زنجیر بار به عنوان پایه ای جوش کاری استفاده نکنید و مراقب باشید که الکترودهای جوش کاری(در حالت آماده به کار)با آن بر خورد نکنند.
-هرگز از زنجیر آسیب دیده یا پیج خورده برای انتقال و جابجایی بار استفاده نکنید و سعی نکنید که با کشیدن طول آن را افزایش دهید.
-همیشه از زنجیر مناسب استفاده کنید و مطمن شوید که بار به قلاب وصل شده است.
-قبل از جابجایی بار ,زنجیر را به دقت بررسی کنید و به عنوان تست, بار را حدود 10 سانتیمتر بالا و پایین ببرید تا مطمن شوید تعادل بر قرار است و مشکلی در حین جا به جایی پیش نخواهد آمد.
-هرگز باری بیشتر از میزان بار مجاز و استاندارد را با پولیفت جابه جا نکنید.
-در انتهای کار این ابزار را درون جعبه مخصوص خود قرار دهید و مکانی را برای آن در نظر بگیرید که نه تنها ضربه ای به پولیفت وارد نگردد, بلکه دچار زنگ زدگی و خوردگی نیز نشود.

پولیفت

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation