سیم بکسل ضد زنگ کدام است

در بسیاری از کاربری های صنعتی بالاخص در کاربری های دریایی که با آب شور و پر نمک و املاح دریایی سر و کار داریم استفاده از سیم بکسل ضد زنگ یک راهکار سریع برای افزایش طول عمر سیم بکسل ها می باشد. این امر در محیط های اسیدی و در محیط های مرطوب نیز با اهمیت کمتری صدق می کند. اما سوال اساسی اینجاست که سیم بکسل ضد زنگ کدامند. در پاسخ ابتدایی به این سوال می توان گفت در اغلب وارد از سیم بکسل استیل در صنایع به مفهوم سیم بکسل ضد زنگ یاد می شود اما حقیقت اینجاست که حتی سیم بکسل استیل گرید 316 نیز در برابر و تماس با آب دریا دچار زنگ زدگی شده و از بین می رود. سیم بکسل گالوانیزه گرم یکی دیگر از راهکار ها نه دائمی بلکه کوتاه مدت برای مقابل با زنگ زدگی ناشی از تماس با آب دریا می باشد. در واقع بهترین راهکار نه استفاده از سیم بکسل بلکه استفاده از طناب های دریایی مانند طناب مانیلا است. گاهی به اشتباه گمان می رود که سیم بکسل روکش دار ضد زنگ است اما این تصور یک تصور کاملا اشتباه بوده و سیم بکسل روکش دار در اثر ایجاد سوراخ سطحی به سرعت زنگ می زند.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation