مزایای سیم بکسل نتاب تاور کرین ها چیست

در دکل های بلند و تاور کرین ها برای لیفتینگ بار می بایست تدابیر امنیتی اتخاذ شود چرا که سقوط بار از ارتفاعات می تواند یک فاجعه بزرگ بوده و خسارات مالی و جانی را به همراه داشته باشد. یکی از فرایند های فیزیکی نا مطلوب در امر لیفتینگ با تاور کرین ها پدیده گشتاور و ترک می باشد که بر اثر کوچکترین نیرو حتی نیروی باد در فاصله ای دور از نقطه اتصال با سیم بکسل می تواند اتفاق بیافتد. از این رو در سیم بکسل نتاب تاور کرین ها برای جلوگیری از تابش و ایجاد لنگر که سبب سقوط بار و از دست رفتن تعادل می شود نوعی از طراحی بکار گرفته می شود که از گردش آن جلوگیری به عمل می آورد. به همین دلیل نیز این دسته از سیم بکسل ها را سیم بکسل نتاب می نامند. زاویه و جهت گردش استرند های ساختار سیم بکسل نتاب از این گردش ممانعت به عمل می آورد. بنابراین چه به صورت تک رشته استفاده شده باشد و چه به صورت دو رشته سیم بکسل نتاب در برابر تاب مقاومت می کند.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation