کاربرد بست سیم بکسل

بست سیم بکسل ابزاری برای اتصال سیم بکسل و ایجاد اسلینگ های سبک می باشد. البته آنچه با بکارگیری بست بکسل و ایجاد چشمی و عبور سیم از داخل بست بوجود می آید به هیچ وجه مقاومت کششی مناسب برای لیفتینگ را ندارد و برای ایجاد اسلینگ های سیم بکسلی که به منظور لیفتینگ مورد استفاده قرار می گیرند مناسب نیستند. در برخی از موارد با بکارگیری بیش از یک بست بکسل در فواصل مشخص و بصورت دو لایه یا چند لایه کردن اتصال سیم بکسل می توان به افزایش تنش اتصال رسید اما یاز هم اسلینگ های ایجاد شده بدین روش قابلیت های اسلینگ سیم بکسل پرسی، سوکت دار یا بافته را ندارند.

TEL : 021-55414946 | 55787225 | 5541
Fax : 02155787225
Email: info [at] powerboksel.ir
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation