غول عظیم حفاری

این وسیله نقلیه بزرگ بزرگترین دستگاه حفاری دنیاست شرکت کروپ آلمان سازنده این غول عظیم می باشد طول این دستگاه حفاری 220 متر و ارتفاعش 96 متر می باشد از این دستگاه حفاری بزرگ برای استخراج معادن وحفاری استفاده می کنند

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation