قیمت سیم بکسل 5

قیمت سیم بکسل 5 بر حسب جنس و ساختار آن متفاوت است و از 1000 تومان تا 5500 تومان متغیر هست.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation