استفاده از سیم بکسل در پل سازی

از سیم بکسل در صنایع سازه های سنگین بالاخص پل سازی ها استفاده های بسیاری می شود. گاهی از سیم بکسل بصورت مستقیم برای راه اندازی پل های معلق سیم بکسلی استفاده میشود و گاهی نیز سیم بکسل بعنوان ابزاری مکانیکی در حفظ وزن و تعلیق پل ها مورد استفاده قرار می گیرد که در این موارد از سیم مهاری استفاده می شود. در مورد پل های معلق سیم بکسلی که از نوع پل های پیاده رو و یا مال رو محسوب میشوند و برای عبور ماشین طراحی نشده اند سیم بکسل بعنوان بخشی از بدنه پل معلق عمل می کند. ساختار های سیم بکسل بکار رفته در تولید و اجرای پل معلیق سیم بکسلی مطابق دستور العمل طراح انتخاب می شود و در کارایی های سنگین می تواند ساختار 6X36 فولاد باشد. در مورد سیم های مهاری اغلب از ساختار های 1X7 , 1X19 استفاده می شود.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation